Jak zapisywać loginy i hasła w programie Internet Explorer

Internet Explorer jest domyślną przeglądarką internetową firmy Microsoft i jest używany przez osoby na całym świecie do surfowania po Internecie. Podobnie jak większość przeglądarek internetowych, pozwala na zapisywanie nazw użytkowników i haseł do różnych stron internetowych. Kontynuuj czytanie, aby dowiedzieć się, jak aktywować tę opcję w systemie Windows 8.1 i Windows 10.

Aktywuj funkcję zapisywania nazwy użytkownika i hasła w programie Internet Explorer

Aby aktywować możliwość zapisywania nazw użytkowników i haseł w programie Internet Explorer, rozpocznij od otwarcia przeglądarki Internet Explorer i wybierz przycisk Narzędzia . Następnie kliknij Opcje internetowe .

Na karcie Treść przewiń do Autouzupełnianie, a następnie wybierz Ustawienia .

Następnie zaznacz pole wyboru Nazwy użytkowników i hasła w formularzach przed wybraniem OK .

Twoje nazwy użytkownika i hasła powinny być teraz automatycznie zapisywane przez przeglądarkę. Aby wyłączyć tę funkcję, po prostu powtórz powyższe kroki i usuń zaznaczenie pola obok Nazwy użytkowników i hasła w formularzach .

NB Zaleca się korzystanie z tej opcji tylko wtedy, gdy jesteś jedynym użytkownikiem komputera. Po włączeniu tej funkcji każda osoba na komputerze może uzyskać dostęp do chronionych informacji bez konieczności wprowadzania nazwy użytkownika lub hasła.

Obraz: © Internet Explorer.

Poprzedni Artykuł Następny Artykuł

Najważniejsze Wskazówki